skip to Main Content

FAQ

Verandert door de fusie mijn contributie?

HISWA en RECRON hebben beiden een andere contributieregeling met een eigen grondslag. Bij RECRON is dat gebaseerd op omzet, bij HISWA op de omvang van het bedrijf op basis van aantal werkzame personen. Ook de startcontributie en maximale contributie liggen ver uiteen. Daarom is besloten de eerste periode na de fusie de contributieregeling, grondslag en hoogte niet te veranderen. Er wordt wel een regeling ontwikkeld voor bedrijven die nu zowel van RECRON als HISWA lid zijn. Zij betalen nu aan twee organisaties contributie, maar dat zal straks één gunstige regeling worden.

Hoe ziet de nieuwe vereniging HISWA-RECRON er straks uit?

Er ontstaat één grote ondernemersvereniging met meer lobbykracht en samenwerkende specialisten en lobbyisten. De bureauorganisatie wordt zo ingericht dat de belangen en expertise voor HISWA- en RECRON-leden. Er ontstaan straks drie afdelingen:

  • Jachtbouw & Watersport: inclusief de exportcommissies zoals HISWA Holland Yachting Group en Orange Yachting Group.
  • Leisure & Recreatie: verblijfs- en dagrecreatie aangevuld met onder andere de zeilscholen en jachthavens inclusief de commissies zoals Vakantievaren.
  • Beleid & Advies: een team van specialisten werkt samen op het gebied van sociaal beleid, juridisch advies, productontwikkeling, trainingen en ledenvoordeelprogramma’s.

Blijft mijn regiomanager mijn regiomanager?

Ja, de regiomanager blijft de aangewezen belangenbehartiger voor jou in jouw provincie en gemeente. Hij of zij verbindt leden onderling met elkaar en representeert de sector bij andere stakeholders. En daarbij blijft jouw regiomanager op armlengte aanwezig voor jou voor collectieve belangenbehartiging en als aanspreekpunt voor leden.

Wat gebeurt er met het HISWA-merk?

Het HISWA-merk blijft absoluut bestaan. Het merk is immers van grote betekenis voor watersporters. HISWA is hét kwaliteitsmerk van de watersport en staat voor zorgeloos varen.

Wat zijn de voordelen van de fusie voor mij als HISWA-lid?

Door de fusie krijgt u meer voor dezelfde contributie aangezien de vereniging kosten- en inkoopvoordelen zal behalen. Er komt daardoor meer investeringsruimte voor innovatieprogramma’s voor leden. De nieuwe vereniging wordt bovendien groter en kent straks meer specialismen. Zo komt er een specifieke afdeling voor jachtbouw met daarin specialisten die een gerichte focus hebben op uw type bedrijf. Tot slot ontstaat er meer slagkracht op het gebied van lobby, waardoor de verenging uw belangen nog beter kan behartigen.

Wat moet ik als recreatieondernemer met een brancheorganisatie die opkomt voor jachtbouw?

De Jachtbouw & Watersport zal een aparte afdeling vormen binnen de nieuwe organisatie met specialisten die deze sector goed kennen. Er komen daarnaast nog twee andere afdelingen: een afdeling Recreatie & Leisure voor bedrijven in de vrije tijd, en een afdeling Beleid & Advies waar specialisten samenwerken op het gebied van sociaal beleid, juridisch advies, productontwikkeling, trainingen en ledenvoordeelprogramma’s. Recreatieondernemers hebben met name te maken met de specialisten uit deze twee afdelingen. Jij hoeft dus niets met jachtbouw, maar in de lobby kan het wel een rol spelen op grote (fiscale) thema’s.

Blijf ik dezelfde expertise / dienstverlening ontvangen?

Je blijft zeker dezelfde expertise ontvangen en zelfs meer:

  • Door de bundeling van juridische kennis kunnen we u nog beter adviseren.
  • We organiseren meer kennisbijeenkomsten (netwerken/kennis delen) voor de bedrijfsgroepen.
  • De (online) media zullen nog meer ingericht worden ten behoeve van het delen van kennis.
  • We kunnen krachtiger bouwen aan een goed opleidingsbeleid in de sector en goede arbeidsvoorwaarden die ondernemers en werknemers passen.
Back To Top